Twórcy 

Prawa własności twórców

Prawa autorskie i majątkowe wszystkich tekstów publikowanych w Pisarskiej Kafejce należą do ich autorów. Autor przesyłający i publikujący teksty na stronie pisarskakafejka.pl oświadcza, że posiada pełnię autorskich i majątkowych praw do publikowanego utworu. Pisarskakafejka.pl nie ponosi żadnych skutków prawnych i majątkowych wynikających z ew. roszczeń Autorów wynikających z naruszenia Prawa Autorskiego. Autor publikujący swoje teksty na łamach portalu pisarskakafejka.pl udostępnia ich treść bezpłatnie dla potrzeb pisarskakafejka.pl wyłącznie dla potrzeb publikacji na pisarskakafejka.pl i jej partnerów. Pisarkakafejka.pl nie posiada i nie rości sobie żadnych praw do utworów zamieszczonych na stronie pisarskakafejka.pl. 

Dobrowolność publikacji

Poprzez przesłanie tekstu do publikacji Autor oświadcza, że jest świadom tego, iż jego treść może zostać opublikowana na łamach portalu pisarskakafejska.pl. Za publikację tekstu redakcja pisarskakafejka.pl nie pobiera żadnej opłaty, publikacja jest bezpłatna. Autor nie może żądać za publikację przesłanego Utworu żadnej zapłaty w jakiejkolwiek formie i czasie.

Pisarskakafejka.pl zastrzega sobie pełne prawo odmowy publikowania treści i Utworów dowolnych Autorów bez podania przyczyny. 

Wszelkie treści naruszające w bezpośredni sposób (nie poprzez wyrażenie artystyczne) godność drugiego człowieka i dobre obyczaje, propagujące rasizm, przemoc, rażącą obsceniczność i nienawiść nie będą publikowane na łamach pisarskakafejka.pl, jednak ostateczną decyzję dotyczącą publikacji, na podstawie warstwy artystycznej, literackiej i lirycznej podejmie Redakcja. Decyzja Redakcji jest ostateczna.

Przesłanie tekstu do publikacji wymaga świadomej zgody na zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Dyskusja

Komentarze

Redakcja pisarskakafejka.pl nie będzie tolerować hejtu, ubliżania, dyskusji nie na temat, świadomych prowokacji trolli oraz spamu. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania komentarzy oraz dodawania do czarnej listy numerów IP Użytkowników, którzy złamią Regulamin.

Krytyka

Na łamach pisarskakafejka.pl dopuszczona, a nawet zalecana jest konstruktywna analiza tekstu, pod warunkiem zachowania kulturalnego stylu wypowiedzi i szacunku do uczestników dyskusji. 

Pisownia

Na łamach pisarskakafejka.pl piszemy w języku polskim, dlatego zalecane i mile widziane jest poprawne używanie języka polskiego.

 

 

 

Pisarska Kafejka Wszelkie prawa zastrzeżone 2024

Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.